WebZdarma.cz
Header image  
znalec v odboroch Doprava cestná a Strojárstvo
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
Evidenčné číslo znalca:   912962

Deň zápisu:   09.04.1990

Odbory a odvetvia: 

Odbor:        030000 - Doprava cestná
Odvetvie:   030301 - Nehody v cestnej doprave
Odvetvie:   030100 - Technický stav cestných vozidiel
Odvetvie:   030402 - Odhad hodnoty cestných vozidiel

Odbor:        390000 - Strojárstvo
Odvetvie:   390600 - Časti a mechanizmy strojov
Odvetvie:   390901 - Odhad hodnoty strojových zariadení

Adresa:       Veterná 20, 917 01 Trnava

Kontakt:     mobil: +421 905 654178                    e-mail: rosen@ttx-net.sk

Poistenie zodpovednosti za škodu:   Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Osvedčenia Žilinskej univerzity v Žiline, Ústav súdneho inžinierstva, č.36/DC-V/2000 a 23/STROJ-VII/2002 o špecializovanom štúdiu Súdneho inžinierstva

Osvedčenia Žilinskej univerzity v Žiline, Ústav súdneho inžinierstva, č.285/OS-DC/2005, č.286/OS-DC/2005, č.287/OS-DC/2005, č.154/OS-STR/2005 a č.2322/OS-STR/2006 o absolvovaní odborných skúšok

Osvedčenia Žilinskej univerzity v Žiline, Ústav súdneho inžinierstva, č.59/OM-II-TT/2006 o absolvovaní odborného minima

Osvedčenie Národnej banky Slovenska č.1113/2005 pre ohodnocovanie hnuteľného majetku pre bankové účely

Člen predsedníctva Asociácie znalcov cestná doprava, Slovenská republika